Spreekbeurten

Sommige organisaties verkiezen een korte maar krachtige voorstelling van de inhoud teneinde een groep te inspireren of te mobiliseren. In dat geval is een spreekbeurt een meer aangewezen presentatievorm. Het wezenlijke verschil met een workshop is dat tijdens een spreekbeurt de vragen vanuit het publiek voorbehouden worden tot het einde van de presentatie.

Spreekbeurten variëren in duur van 90 minuten tot 3 uur (in dit laatste geval is er een korte pauze van 15' voorzien na het eerste anderhalf uur)

Individuele coaching

Soms heeft een medewerker meer baat bij een persoonlijk onderhoud met de lesgever zodat inhoud, interactie en ritme helemaal op het individu kunnen worden afgestemd. 

Groepscoaching

Tijdens de groepscoaching zal de lesgever - nu coach - geen presentatie houden maar zich ertoe richten de interactie te faciliteren tussen de verschillende deelnemende partijen terwijl zij kennis en inzichten delen.

Networking

Indien de verzochte opleiding niet aansluit op de core competenties van T.O.M. BV dan zal ik dat eerlijk melden en u als klant begeleiden bij het vinden van de juiste partner.