Het logo

Centraal in het logo staan de omgekeerde piramide, de spiraalvormige pijl en het rimpelende water.

 

De omgekeerde piramide verwijst naar de drie dimensies van professionele groei:

- competentie
- verantwoordelijkheid
- maturiteit

 

De spiraalvormige pijl die daaromheen klimt verwijst naar je eigen persoonlijke groei waarin je inzicht verdiept, je ervaring verruimt of je horizont verbreedt. Wanneer de spiraal een afgeplatte cirkel wordt en alles bij het oude lijkt te blijven, is het tijd om de sprong te wagen en een nieuwe stap te zetten in je carrière.

 

Onderin verwijst het rimpelende water naar de gedrevenheid om vanuit eigen ervaring ook anderen te 'besmetten' met enthousiasme en durf en om hen zo te helpen in hun persoonlijke groei.