Projectmatig werken

Deze workshops geven inzicht in de methodiek van projectmanagement.

Het is evenwel niet de bedoeling om één welbepaalde methodiek in te trainen (bv. PRINCE2, PMI, IPMA, AGILE) maar juist om de onderliggende principes duidelijk te stellen zodat de deelnemers hun eigen aanpak op maat van hun eigen project kunnen doorlichten. De workshops richten zich trouwens niet alleen tot projectmanagers maar tot eenieder die actief in projecten betrokken wordt. Immers, als de teamleden van een project de verschillende structurele en methodische bouwstenen begrijpen kunnen zij ook beter hun plaats in het team opnemen

De stijl van de workshops is interactief (zie "onze aanpak") en biedt ruimte aan de deelnemers om het geleerde ook toe te passen op de eigen projecten.

Na afloop van deze cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

  • De vaste structuurelementen, eigen aan projectmatig werken te benoemen
  • De procesmatige aanpak van projecten concreet vorm te geven (methodologie)
  • De scope van een project duidelijker af te lijnen en afwijking hierop te beheren
  • Projecten nauwkeuriger te plannen en de realisatie ervan op te volgen
  • Een project accurater te begroten en risico’s te beheren
  • Doordachter te communiceren over doelen en mijlpalen
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te identificeren
  • De samenwerking binnen een project beter te begeleiden
  • De valkuilen in projectmatig werken te (h)erkennen en te duiden