Agile & Scrum : toepasbaar of hype ? (1-daagse)

Doelgroep

Ben jij ook een van die medewerkers, buiten de IT-afdeling,  die al eens gehoord heeft over Agile en Scrum maar niet begrijpt wat men precies verstaat onder de ronkende benamingen als sprint, review, backlog en product owner ? Dan is deze workshop voor jou. Met deze workshop willen wij de Agile-'hype' demystifiëren zodat medewerkers, ook buiten het domein van informatica, kunnen begrijpen wat deze aanpak zo populair maakt.

Doelstelling

De cursus brengt een overzicht van Agile & Scrum principes en methodes zodat je je eigen projecten en (persoonlijke) organisatie kan toetsen op de toepasbaarheid. Meer nog, je zal de principes van product owner, backlog, story points, product review en sprint retrospective aan den lijve ondervinden door middel van het XP-Game !

Agile/Scrum is ontstaan als een reactie tegen de klassieke 'waterval'-methode die door zijn gefaseerde aanpak als te traag en te log werd beschouwd in het geval van projecten met teveel onzekerheden en/of te snel evoluerende omgevingsfactoren (onduidelijke specificaties, voortschrijdend inzicht in de loop van het project, het belang om te innoveren en de concurrentie voor te blijven).

AGILE is een overkoepelende benaming voor een brede waaier van methoden die tot doel hebben op een zo efficiënt mogelijke wijze te produceren, in het bijzonder in de context van IT. SCRUM is er daar één van, naast LEAN, KANBAN, XP, DSDM, etc.  Deze workshop biedt ruimschoots de gelegenheid om met de andere deelnemers ideeën en ervaring uit te wisselen.

Duur

Deze workshop duurt een dag van 6 lesuren.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers

  • De klassieke 'waterval'-methode en Agile/Scrum met elkaar vergelijken en tegen elkaar afwegen
  • De kernbegrippen van Agile & Scrum op hun eigen projectomgeving toepassen
  • De toepasbaarheid van de iteratieve aanpak in het kader van hun eigen project beoordelen