Persoonlijke efficiëntie

Vroeger was een cursus time management het voorrecht van leidinggevenden en top managers. Vandaag wordt van elke medewerker verwacht dat hij/zij in staat is zijn/haar eigen werk te organiseren en zo het maximum uit de beschikbare werktijd te halen. Maar omdat niet eenieders werksituatie dezelfde is, kan die persoonlijke organisatie geen one size fits all oplossing zijn.

Deze workshop geeft de individuele deelnemer inzicht in de principes, technieken en methoden van
zelf-management, process management en persoonlijke organisatie.

Deze cursus is gebaseerd op de moderne inzichten inzake efficiënte werkorganisatie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het menselijke brein.

Na afloop van deze cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • Prioriteiten te stellen en te handhaven
 • Deadlines pro-actief te gebruiken in plaats van ze te ondergaan
 • Doelen S.M.A.R.T.e.r. te definiëren
 • Je e-mail onder controle te houden en te integreren met je persoonlijke planning
 • Handige tips & tricks in Outlook toe te passen, zelfs voor ervaren gebruikers
 • Tijdrovers te (h)erkennen en verbeterpunten bewuster aan te pakken
 • Beter om te gaan met werkdruk door rust te creëren in je hoofd
 • Minder te vergeten door effectievere ToDo-lijsten (o.a. scrum board)
 • Je werk te plannen ondanks de dagelijkse ‘onvoorziene’ omstandigheden
 • Beter om te gaan met verantwoordelijkheid door middel van een betere follow-up
 • Assertief en constructief ‘neen’ te zeggen (dus zonder “neen” te zeggen)
 • Bewuster om te gaan met moderne informatie- en communicatietechnologie