Projectmanagement voor niet-projectmanagers (2-daagse)

Doelpubliek

Deze cursus is gericht tot project-'medewerkers' die slechts betrokken zijn bij een deel van het gehele project of die instaan voor 'kleinere' projecten zonder een formele structuur.

Doelstelling

De cursus overloopt de gehele levenscyclus van een project, van bij de initiatie (project proposal) tot aan de overdracht van het projectresultaat (close out report) waarbij de structurele en methodische aspecten van projectmanagement worden vertaald in praktische tips & tricks.

Duur

Het voorstel beslaat twee dagen van 6 lesuren

Dag 1: Inzicht in de structuur en de aanpak van projecten in het algemeen

Dag 2: Specifieke aandacht voor de technieken van plannen en opvolgen

Dag 1 : Een procesmatige aanpak

Deze dag vormt de basis van opleiding. Reeds na één dag hebben de deelnemers een overzicht van de 'levenscyclus' van een project en van de belangrijkste elementen die nodig zijn om een project op te starten en te kaderen. Op interactieve wijze worden de deelnemers ertoe aangezet deze elementen in hun eigen situatie te identificeren.

Definitie en begripsafbakening

- Verschillen en gelijkenissen tussen 'projecten' en 'processen'

- Wat verstaat men precies onder 'project' en onder 'methodiek' ?

Een procesmatige aanpak

- Het respectievelijke belang van 'initiëren' en 'afsluiten' in het bijzonder

- Sponsor en andere stakeholders identificeren

- Actief luisteren, een basisvaardigheid !

- Levenscyclus, fasering, scope, issue & change management

Je project onder controle houden

- De duivelsdriehoek en de 'bermuda'driehoek

- Goede afspraken maken goede vrienden: het Plan van Aanpak (modeldocument)

- Voortgangsrapportage (dashboard)

Dag 2 : Planning en organisatie

Vandaag gaan we specifiek in op de vraag hoe je een project onder controle houdt. Het geheim ? Een pro-actieve attitude en een regelmatige voortgangsrapportage op basis van een WBS (Work Breakdown Structure). We sluiten de dag af met een inleiding op de iteratieve aanpak van Agile & Scrum (zie ook onze specifieke opleiding).

Planningstechnieken

- Work Breakdown Structure => concrete tips & tricks voor het definiëren en opvolgen van opdrachten

- Planningsoefening “Het gemeentelijke zwembad” => netwerkplanning (AoN), Gantt Chart, Mijlpalen, Kritiek Pad, Kritieke Keten

De project'organisatie'

- De ‘klantgerichte’ organisatie

- Van hiërarchie naar 'zelfsturing'

- Rollen en verantwoordelijkheden

- Projectcommunicatie

- Disfunctionele rollen

Agile & Scrum

- Oorsprong en betekenis (Agile Manifesto)

- Kennismaken met de iteratieve aanpak = stapsgewijs overlopen van de belangrijkste begrippen