Tom Jacobs

Tom Jacobs (°1961), MA, In 1984 studeerde ik af als Psycholoog-Pedagoog aan de Universiteit Gent.

Bij de Belgische Vereniging van Banken coördineerde ik de introductie van computerondersteunde opleiding in de Belgische banksector. Later coördineerde ik projecten van de Europese Commissie voor het uitbouwen van klassiek afstandsonderwijs in Hongarije, Tsjechië, Estland, Litouwen en Turkmenistan.

Vervolgens werkte ik als consultant in project- en procesmanagement en leidde in die hoedanigheid de uitvoerfase van het euro-project bij Delta Lloyd Life. Tegelijk begon ik cursussen in projectmanagement te geven bij IIR en Vlerick Business School (tot op heden).

In 2003 werd ik voltijds trainer in time management en andere aan project management verwante soft skills (vergadertechnieken, leiderschap, communicatievaardigheden, onderhandelingstechnieken, … )

Als freelance trainer ben ik gespecialiseerd in projectmanagement en persoonlijke efficiëntie. Ik werk daarbij zowel voor bedrijven als voor publieke organisaties en universiteiten (Doctoral Schools).

Afgaand op de evaluaties door de deelnemers kenmerkt mijn stijl van lesgeven zich voornamelijk door maturiteit, professionele ervaring, praktijkgerichtheid (tips & tricks) en een aanstekelijk enthousiasme.