Projectmanagement (3-daagse)

Doelpubliek

Deze cursus richt zich tot iedereen die een proactieve rol heeft in projecten.

Doelstelling

De cursus overloopt de gehele levenscyclus van een project, van bij de initiatie (project proposal) tot aan de overdracht van het projectresultaat (close out report). Het omvat zowel de structurele en methodische aspecten van projectmanagement, de zogenaamde ‘harde vaardigheden’, alsook de zachte vaardigheden zoals communicatie en leiderschap. Voor een meer doorgedreven behandeling van deze zachte vaardigheden verwijzen wij u graag door naar andere aanbieders binnen ons netwerk.

Duur

Het onderstaande voorstel beslaat drie dagen van 6 lesuren

Dag 1: Inzicht in de structuur en de procesmatige aanpak van projecten

Dag 2: Specifieke aandacht voor de technieken van plannen en opvolgen

Dag 3: Principes van hedendaagse organisatie en people management

Dag 1 : Een procesmatige aanpak

Deze dag vormt de basis van opleiding. Reeds na één dag hebben de deelnemers een overzicht van de 'levenscyclus' van een project en van de belangrijkste elementen die nodig zijn om een project op te starten en te kaderen. Op interactieve wijze worden de deelnemers ertoe aangezet deze elementen in hun eigen projecten te identificeren.

Definitie en begripsafbakening

- Verschillen en gelijkenissen tussen 'projecten' en 'processen'

- Wat verstaat men precies onder 'project' en onder 'methodiek' ?

- Het verschil tussen project-, programma- en portfoliomanagement

Een procesmatige aanpak

- Het respectievelijke belang van 'initiëren' en 'afsluiten' in het bijzonder

- Sponsor en andere stakeholders identificeren

- Actief luisteren, een basisvaardigheid !

- Levenscyclus, fasering, scope, issue & change management

Je project onder controle houden

- De duivelsdriehoek en de 'bermuda'driehoek

- Het Plan van Aanpak (modeldocument)

- Voortgangsrapportage (dashboard)

Dag 2 : Plannen en opvolgen

Vandaag gaan we specifiek in op de planningsmethodes waarmee je een project onder controle houdt. Het geheim ? Een realistische planning (inclusief risico-analyse) en een regelmatige voortgangsrapportage op basis van een WBS (Work Breakdown Structure). We sluiten de dag af met een inleiding op de iteratieve aanpak van Agile & Scrum (zie ook onze specifieke opleiding)

Planningstechnieken

- Work Breakdown Structure => concrete tips & tricks voor het definiëren en opvolgen van opdrachten

- Planningsoefening “Het gemeentelijke zwembad” => netwerkplanning (AoN), Gantt Chart, Mijlpalen, Kritiek Pad, Kritieke Keten

- Budgetteren en cashflow management

- Oefening : risicoanalyse, toegepast op het eigen project van de deelnemers

Agile & Scrum

- Oorsprong en betekenis (Agile Manifesto)

- Kennismaken met de iteratieve aanpak = stapsgewijs overlopen van de belangrijkste begrippen

- Nabespreking : hoe past dit in mijn project ?

Dag 3 : De project'organisatie'

In dag 3 bekijken we het geheel van rollen en verantwoordelijkheden binnen de transversale, klantgerichte organisatie en gaan we nader in op de sociale vaardigheden die daarbij van pas komen.

Het ‘kantelen’ van de organisatie

- De ‘klantgerichte’ organisatie

- Van hiërarchie naar 'zelfsturing'

Een structurele benadering

- De plaats van het projectteam binnen de organisatie

- Projectcommunicatie

- Rollen en verantwoordelijkheden

- Disfunctionele rollen

Sociale vaardigheden

- Leiderschap vs. Management

- De 4 fasen van teambuilding

- Omgaan met conflicten

- Kleurentest: je persoonlijke interactieprofiel doorgelicht