Didactische aanpak

Alle opleidingen zijn opgevat als een interactieve, praktijkgerichte workshop, waarin de deelnemers niet alleen voorbeelden uit de eigen ervaring aanreiken maar ook de behandelde concepten en technieken door praktijkvoorbeelden worden toegelicht en op de eigen werksituatie toegepast.

Het cursusmateriaal omvat :

- een werkboek waarin de deelnemers naar eigen inzicht nota kunnen nemen bij de slides uit de presentatie

- een literatuurlijst met verwijzing naar interessante boeken en websites voor verdere verdieping in de materie

- een aantal sjabloondocumenten en checklists waarmee ze na de cursus meteen aan de slag kunnen (zie ook de sectie "Downloads" op deze site)

- een verklarende woordenlijst van de belangrijkste begrippen en concepten die in tijdens de workshop aan bod komen

Tijdens de workshop stellen de deelnemers hun eigen lijst met tips & tricks op en wisselen hierover regelmatig ideeën uit met de andere deelnemers. Deze lijst is zo ontworpen dat hij na afloop van de workshop nog kan gebruikt worden als instrument voor zelf-evaluatie.

Praktische schikkingen

De trainingen gaan door in de lokalen die door de klant beschikbaar gesteld worden. De tafels waaraan de deelnemers zitten worden in U-vorm opgesteld worden rondom een lege tafel voor de lesgever. Behoudens een beamer en scherm dient tevens een flipchart voorzien te worden. De lesgever brengt zijn eigen portable mee (Windows 10 met HDMI aansluiting - verstelbaar naar VGA).