Nazorg

Onze workshops zijn niet louter gericht op het verwerven van kennis en inzicht maar streven vooral effectieve gedragsverandering na. Natuurlijk lukt dat niet zomaar van de eerste keer, mensen zijn geen machines. Ervaring leert ons dat het makkelijk een paar maanden duurt, met vallen en weer opstaan, om ingesleten gewoontes te veranderen of bij te schaven tot ze opnieuw 'gewoontes' worden (weten > inzien > toepassen > integreren). Om dit proces te faciliteren voorzien wij in de volgende dienstverlening:

Het persoonlijke actieplan

Doorheen de workshop worden de deelnemers ertoe aangespoord niet alleen nuttige tips en tricks te noteren maar ook een minimum aantal concrete persoonlijke actiepunten = dingen die ze in praktijk willen toepassen of veranderen.

Binnen de 48 uur na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers individueel hun persoonlijk actieplan per e-mail terug. 2 en 6 maanden na afloop van de workshop stuurt de lesgever de deelnemers bij wijze van herinnering hun persoonlijke actieplan nogmaals toe. Op deze manier wordt het effect van de workshop ook op langere termijn ondersteund.

Evaluatie door de deelnemers

 

De deelnemers zullen op het einde van elke dag de workshop evalueren.

De resultaten van deze evaluaties worden in een overzichtelijk rapport gegoten en nadien met de opdrachtgever doorgenomen.

Online coaching

Indien de deelnemer na afloop van de workshop nog vragen heeft dan kan hij/zij steeds per e-mail bij de lesgever terecht voor bijkomend advies. Indien nodig zal de lesgever de deelnemer uitnodigen om ook andere communicatiekanalen in te schakelen (telefoon, instant messaging, Skype, ...).